??????????? ?????? ??? ???? ?????? ???????

Wosk twardy

Kod SBI

Wosk twardy Master’s Magic jest wosk o niskiej temperaturze topnienia zdoskonałą płynnością, wytrzymałością i trwałością. Eliminuje oraz wypełnia się uszkodzenia na powierzchniach, pod którymi prowadzona jest intensywna eksploatacja (drzwi, okna, podłogi wykonane z materiałów naturalnych lub sztucznych, jak również profili PVC).


KTSBI 12              KTSBI 36
KTSBI 24              KTSBI 48

??????????? ?????? ??? ???? ?????? ???????
©2007-2013 Gemini Coatings, ©2009-2013 X Formula